Chính Sách Bảo Mật

Cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

Chính sách bảo mật này mô tả cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng website.

1. Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi đăng ký, như:

  • Họ và tên
  • Địa chỉ email
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ

Ngoài ra, chúng tôi cũng thu thập thông tin về cách thức bạn sử dụng website như loại trình duyệt, thời gian truy cập, và các trang bạn đã xem.

2. Sử Dụng Thông Tin

Thông tin cá nhân của bạn được sử dụng để:

  • Cung cấp và cải thiện dịch vụ.
  • Liên lạc và hỗ trợ khách hàng.
  • Gửi thông tin quảng cáo và khuyến mãi, nếu có sự đồng ý của bạn.

3. Bảo Vệ Thông Tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của bạn, bao gồm mã hóa và hệ thống bảo vệ dữ liệu.

4. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, trừ trường hợp có yêu cầu pháp lý.